Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Chuỗi bản tin Hoạt động phòng ban xin giới thiệu đến BTers – Bản tin Phòng Biên tập– Tập Đoàn BT Việt Nam.

Tại BTGroup, đội ngũ Phòng Biên tập chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông nội bộ và nội dung số trên các kênh truyền thông chính của công ty. Với phương châm một đội ngũ mạnh mẽ không chỉ là về kỹ năng cá nhân mà còn về thái độ làm việc, các biên tập viên luôn chủ động tìm cách cải thiện và làm mới công việc của mình.

Xin chúc các Biên tập viên luôn thành công và giữ mãi sự năng động, sáng tạo để góp phần xây dựng khối truyền thông BTGroup ngày càng phát triển lớn mạnh hơn!

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ