Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Chuỗi bản tin Hoạt động phòng ban xin giới thiệu đến các BTer – Một ngày làm việc của Phòng Đầu tư Tập Đoàn BT Việt Nam. 

Các bộ phận Hành chính, Nhân sự và Pháp chế chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nội bộ trong hệ sinh thái của Tập Đoàn BT Việt Nam. Các phòng ban thuộc khối Back Office cung cấp các thông tin cần thiết để duy trì hiệu quả làm việc được tốt hơn. Nhờ đó mà các nhân viên chủ động hơn trong công việc và cải thiện hiệu suất công việc của mình, góp phần quan trọng trong việc vận hành và phát triển của Tập Đoàn BT Việt Nam.

Cảm ơn sự nỗ lực của các thành viên Phòng Hành chính, Nhân sự và Pháp chế đã mang đến những ổn định trong sự phát triển của Tập Đoàn BT Việt Nam. Xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc các thành viên ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ