Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Bóng đá là hoạt động thể thao do Ban lãnh đạo Tập Đoàn BT Việt Nam tổ chức thường xuyên nhằm tạo điều kiện để toàn thể BTers được nâng cao sức khỏe tinh thần và gắn kết nội bộ.

Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Tập Đoàn BT Việt Nam đã tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh để lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng trong tập thể, tạo điểm sáng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ