Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Chuỗi bản tin Hoạt động phòng ban xin giới thiệu các BTer – Một ngày làm việc của phòng Kế toán Tập đoàn BT Việt Nam.

Tại BTGroup, các Kế toán viên là những người ghi chép, thu nhận, xử lý các số liệu và cung cấp những thông tin tài chính hữu ích, giúp mang lại những giá trị ổn định trong sự phát triển chung của Tập đoàn BT Việt Nam.

Xin chúc các Kế toán viên của BTGroup luôn giữ được sự nhiệt huyết, đam mê của mình và ngày càng thăng tiến trong công việc.

Best Regards,

Truyền Thông Nội Bộ