Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Chuỗi bản tin Hoạt động phòng ban xin giới thiệu đến các BTer – Một ngày làm việc của Phòng Đầu tư Tập Đoàn BT Việt Nam. 

Sự nỗ lực và cống hiến của các thành viên Phòng Đầu tư đã góp phần mang lại những giá trị về nguồn lực tài chính cho các hoạt động trong hệ sinh thái BTGroup.

Xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến toàn thể các thành viên của Phòng Đầu tư – Tập Đoàn BT Việt Nam.

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ