Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup, 

Vượt qua các tiêu chí chọn lọc khắc khe, ECOink vinh dự tham dự Diễn đàn xúc tiến thương mại Việt Nam – Thái Lan và Lễ công bố thương hiệu hội nhập Quốc tế 2023.

Diễn đàn xúc tiến thương mại là một sự kiện quan trọng thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Tại sự kiện này, các doanh nghiệp có cơ hội trưng bày, tìm kiếm đối tác kinh doanh mới và giới thiệu các sản phẩm nổi bật tại hội chợ quốc tế Việt Nam – Thái Lan nhằm đem hình ảnh “Hàng Việt Nam chất lượng cao” đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện là cơ hội để ECOink giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của mình đến với nhiều đối tác tiềm năng, mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Best Regards,
Truyền Thông Nội Bộ