Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Sáng ngày 27/10/2023, Ban lãnh đạo BTEducation và BTTravel đã có buổi gặp gỡ các với Đại diện từ Global Daily Vietnam – Mr Nakahara Hirohisa – CEO Global Daily Vietnam và Ông Trần Xuân Sơn – Manager Global Daily Vietnam để giới thiệu tổng quan về các công ty thành viên cũng như trao đổi về cơ hội hợp tác giữa các bên.

Hy vọng trong tương lai Global Daily và các thành viên Tập đoàn BT Việt Nam sẽ mở ra nhiều dự án hợp tác mang tính quốc tế để cùng đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

Best Regards,

Truyền Thông Nội Bộ