Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Vừa qua, Tập Đoàn BT Việt Nam đã tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể các nhân viên đang công tác tại BTGroup và các công ty thành viên.

Hy vọng thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ, mỗi thành viên BTer sẽ sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh, tích cực để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Best Regards,

Truyền Thông Nội Bộ