Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Truyền thông nội bộ xin gửi đến các anh/chị những hình ảnh cùng thông tin nổi bật tại Lễ công bố cổ đông chiến lược – BTEducation – Saigon Soccer Centre vào ngày 11/05/2023 vừa qua.

Với nguồn lực tài chính từ Tập đoàn BT Việt Nam cộng thêm kinh nghiệm quản lý giáo dục từ BTEducation, sự kiện hợp tác giữa BTEducation và SSC lần này kỳ vọng sẽ huy động được nguồn lực tổng hợp, tạo ra được bước đột phá trong mục tiêu phát triển nền bóng đá trẻ Việt Nam.