Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Đồng hành cùng Nghề Giáo từ những ngày đầu tiên, Chị Trần Thị Trúc Quỳnh đã vô cùng tâm huyết và có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển nội dung các nền tảng truyền thông của kênh.

Với những đóng góp đó, Chị Trần Thị Trúc Quỳnh – Phòng Biên tập vừa chính thức được bổ nhiệm với vai trò Team Leader Diễn đàn Nghề giáo Việt Nam.

Xin chúc Chị Quỳnh và Team Nghề Giáo sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, từng bước đưa Diễn đàn Nghề Giáo Việt Nam trở thành trang thông tin giáo dục hữu ích, nhân văn và truyền cảm hứng đến với nhiều người.

Truyền Thông Nội Bộ
Best Regards,