Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4 được tổ chức hằng năm nhằm mục đích lan tỏa, vận động mọi người quan tâm đến sức khỏe bản thân, sức khỏe cộng đồng và sức khỏe toàn cầu. Nhân dịp này, Truyền thông Nội bộ xin gửi đến BTers những cách hiệu quả để chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc. Hy vọng rằng, mọi người sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình.

Truyền Thông Nội Bộ
Best Regards,