Kính gửi toàn thể nhân viên BTGroup,

Bộ phận truyền thông nội bộ xin gửi đến các anh/chị 4 bài tập giảm đau lưng.

Chỉ với các bài tập đơn giản có thể thực hiện ngay tại nơi làm việc, tình trạng đau lưng của các anh/chị sẽ được thuyên giảm. Đồng thời, tinh thần cũng sẽ thoải mái và phấn chấn hơn.